Jak kształtować charakter dziecka – trzy sposoby

Kształtowanie charakteru dziecka to ten aspekt wychowania, w którym nikt nie zastąpi rodziców. Szkoła trochę w tym pomaga, ale co innego ma ona na celu w odniesieniu do rozwoju dziecka. Media, wpływ kolegów, to czynniki, nie tylko nie będące pomocnymi, ale często ich wpływ jest szkodliwy.

To rodzice muszą zadbać o to, by dziecko stawało się kimś coraz bardziej rozumnym, samodzielnym, odpowiedzialnym. Ważne jest, by miało silny charakter, silną wolę, asertywność, ale też by wykazywało empatię wobec innych osób. Dbając o wychowanie dzieci pod względem kształtowania ich charakteru, zapewni się dziecku coś wartego więcej niż pieniądze. W swoim dorosłym życiu będzie ono miało dojrzałą osobowość. W działaniu tym można korzystać z trzech sposobów.

Rozmawianie z dzieckiem o tym, co ważne

Dziecko rozumie, co jest złe, a co dobre, co korzystne, a co szkodliwe. Można więc rozmawiać z nim, używając tych pojęć i tłumacząc, dlaczego coś jest takie. Można mu wytłumaczyć konieczność wyrzeczeń, jeśli są potrzebne. Zrozumie, że czasem warto odroczyć coś przyjemnego, aby zyskać więcej. Można mu wytłumaczyć, że trzeba kształtować w sobie pewne cechy.

Z takich rozmów płyną dwie dodatkowe korzyści. Pierwszą jest to, że dziecko poczuje, że jest traktowane poważnie. Sprawi to, że będzie miało wysokie poczucie własnej wartości. Drugą korzyścią jest mocna więź, jaka nawiąże się między rodzicami a dzieckiem. Dbając o charakter dziecka poprzez rozmowy na ten temat, zadba się przy okazji o dobre relacje z nim.

Bycie pozytywnym przykładem dla dziecka

Dziecko uczy się poprzez obserwację i naśladownictwo. Jeśli chce się nauczyć je pewnych zachowań czy prawidłowych reakcji, to trzeba wykazywać wybrane cechy i u siebie. Można wiele mówić o tym, jak ważne jest rozważne wydawanie pieniędzy, ale kupować pod wpływem impulsu. Przy tak sprzecznych komunikatach, dziecko przyswoi sobie to, co robią rodzice, a nie to, o czym mu mówią. Podobnie jest np. z cierpliwością czy silną wolą.

Wychowywanie poprzez nagrodę za dobre zachowania

Nie chodzi o to, by rodzice płacili dziecku za to, że np. posprzątało swój pokój. Wiedza, że trzeba wykonywać swoje obowiązki, to jedna z tych rzeczy, które musi ono przyswoić. Można jednak nagradzać je za szczególne osiągnięcia na polu dobrego wychowania i kształtowania charakteru. Jeśli chce się nauczyć dziecko oszczędzania i ono uzbiera sobie jakąś kwotę, to można dołożyć mu pieniądze do tego, na co sobie zbierało. Nagrody nie muszą być materialne. Jeśli dziecko zrobi coś dobrego, warto je pochwalić. Docenione, nauczy się, że warto wykazywać pewne zachowania czy reakcje.

Z dojrzałą osobowością wiążą się sukcesy, satysfakcja z życia i dobre relacje z ludźmi. Dbając o charakter dziecka, uczyni się je osobą silną wewnętrznie i pozytywnie nastawioną do życia. Jest wtedy także duża szansa, że w swoim dorosłym życiu będzie ono nastawione na stałą pracę nad sobą.