Kluczowe etapy przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w przedsiębiorstwo o innej formie prawnej przebiega w kilku kluczowych etapach. Warto się z nimi zapoznać.

Plan przekształcenia

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej przebiega etapami według wcześniej określonego schematu, który jest taki sam dla wszystkich typów przedsiębiorstw. Cały proces rozpoczyna się od stworzenia planu przekształcenia, a także dołączenia do niego niezbędnych załączników. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż tego rodzaju plan wymaga sporządzenia aktu notarialnego, ponieważ w przeciwnym przypadku nie będzie ważny. W planie powinna być zawarta szacowana wartość majątku przedsiębiorcy, która jest określana na miesiąc poprzedzający sporządzenie dokumentów. Wśród załączników do planu przekształcenia można wskazać wycenę składników majątku, a także sprawozdanie finansowe, które jest sporządzone do celów przekształcenia.

Weryfikacja planu przekształcenia

Stworzony plan przekształcenia na dalszym etapie powinien zostać sprawdzony przez biegłego rewidenta, który jest wyznaczony przez sąd rejestrowy. Wyznaczenie biegłego rewidenta powinno się odbyć do miesiąca po złożeniu wniosku, a samo badanie do dwóch miesięcy od wyznaczenia biegłego rewidenta. W celu wyznaczenia biegłego rewidenta przez sąd niezbędne jest złożenie stosownego wniosku, który podlega dodatkowym opłatom. Oprócz tego badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta również jest płatne.

Rejestracja przekształcenia

Kolejnym etapem całego procesu jest rejestracja przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, co aktualnie jest możliwe jedynie w formie on-line, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wśród załączników, które są niezbędne do złożenia wniosku, można wskazać między innymi zawartą umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadczenie przedsiębiorcy, listę wspólników, a także zgodę poszczególnych członków zarządu.