Faktura marża jako sposób na rozliczanie podatku od towarów i usług

Jednym ze sposobów rozliczenia podatku od towarów i usług jest faktura VAT marża. Różni się ona od stosowanej przez większość przedsiębiorców faktury VAT przede wszystkim podstawą odliczenia podatku. W przypadku rozliczenia na zasadzie VAT-marża podstawę stanowi nie całkowita wartość towaru czy usługi, lecz wyłącznie wartość marży.

Kto może wystawić dokument faktura marża?

Faktura marża jest dedykowana kilku rodzajom działalności i zgodnie z ustawą są to: sprzedaż towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dzieł sztuki oraz usług turystycznych. Każdy z przedsiębiorców świadczący tego typu usługi może rozliczać się z podatku w systemie VAT marża. Jako że podstawę opodatkowania stanowi jedynie wartość marży, system ten jest korzystny dla podatnika, gdyż kwota podatku jest niższa w stosunku do rozliczenia, w którym podstawą jest całkowita wartość towaru czy usługi.

W przypadku wymienionych typów działalności, oprócz podstawowej stawki podatku, wynoszącej 23%, w poszczególnych branżach istnieją wyjątki, które reguluje ustawa. Jest to na przykład zerowa stawka VAT dla towarów używanych, jeśli są one eksportowane za granicę.

Faktura marża – co trzeba wiedzieć, będąc przedsiębiorcą?

Warto zapoznać się z wytycznymi, według których taki dokument powinien być wystawiany. W stosunku do zwykłej faktury ma on formę mocno uproszczoną. Na dokumencie wymagana jest znacznie mniejsza ilość danych. Nie trzeba na nim umieszczać cen jednostkowych i wartości netto oraz stawek i wartości naliczonego podatku.

Ważną kwestią jest specjalny opis, który należy zamieścić na fakturze VAT marża, charakteryzujący ten rodzaj rozliczenia podatku oraz typ działalności — np. „procedura marży — dzieła sztuki” lub „procedura marży dla biur podróży”.

Faktura marża — zalety i wady

Każda forma rozliczenia posiada z pewnością swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą rozliczenia na podstawie marży jest niższy podatek VAT ze względu na niższą kwotę podstawy opodatkowania. Kolejną zaletą dla przedsiębiorcy jest to, że forma dokumentu jest bardzo prosta i wymaga zamieszczenia jedynie ogólnych danych, takich jak całkowita wartość usługi czy towaru bez wyodrębniania wartości podatku.