Dlaczego warto korzystać z systemu AMS?

optidata - opti (2).jpg

Automated Manifest System, w skrócie AMS pomaga usprawnić transport morski oraz lotniczy, pomiędzy krajami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi. Jest to system informatyczny, który zbiera, weryfikuje i archiwizuje dane dotyczące przesyłek, które wysyłane są do USA. AMS to system, który obsługiwany jest przez urzędy celne, aby usprawniać odprawy celne towarów.

Dlaczego warto korzystać z systemu AMS?

Jak już zostało to powyżej wspomniane, system AMS ma głównie usprawniać przepływ towarów pomiędzy krajami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi. Dzięki temu systemowi wszystkie przesyłki są śledzone, a oczekiwanie na odprawę celną nie wydłuża się.

Dodatkowo system AMS jest całkowicie bezpieczny, ponieważ jest on chroniony przez rząd Stanów Zjednoczonych. Dzięki wprowadzaniu przesyłek do tego systemu, celnicy, którzy zajmują się odprawą celną towarów wiedzą, co znajduje się w takiej przesyłce, czy przekracza ona odpowiednie parametry i czy znajdują się w niej substancje niebezpieczne.

Kto powinien korzystać z systemu AMS?

System AMS jest tak naprawdę dla każdego, lecz powinny stosować go przede wszystkim przedsiębiorstwa, które prowadzą wymiany towarów ze Stanami Zjednoczonymi.

Dzięki stosowaniu tego systemu przedsiębiorca będzie miał usprawniony przesył towarów, ponieważ nie będą one zatrzymywane na granicy. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, aby towary zostały zgłoszone 24h przed opuszczeniem przez nie portu załadunku, ponieważ niedotrzymanie tych terminów może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 10 000 dolarów.

Jakie informacje powinny znaleźć się w zgłoszeniu towaru do systemu AMS?

Obligatoryjnymi informacjami, które powinny pojawić się w zgłoszeniu, są nazwa przedsiębiorcy, jego adres, a także szczegółowe informacje o odbiorcy, rodzaj transportu, ze wskazaniem numeru lotu lub rejsu.

Dodatkowo w zgłoszeniu obowiązkowo musi znaleźć się, pełna nazwa towaru, ze wskazaniem, czy jest bezpieczna dla użytkownika, jego waga, czy liczba sztuk. Bardzo ważne jest również wskazanie portu, w którym ładowany jest towar, a także wskazanie pośrednich i końcowych miejsc odbioru przesyłki.