O co chodzi w przekształceniu w podmiot leczniczy?

Wiele osób zastanawia się, czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę może w swoim gabinecie zatrudniać ludzi, nawiązując np. współpracę z innymi medykami. Odpowiedź jest przecząca. Jednak istnieją sposoby, by stało się to możliwe. Takim sposobem jest przekształcenie działalności leczniczej, które może polegać na zmianie organizacji prawnej, na połączeniu dwóch lub kilku placówek, bądź też uniezależnieniu się placówki. Pośrednictwo w sprawach dotyczących przekształcenia można znaleźć na stronie https://derekflak.pl, gdzie zespół doświadczonych prawników prowadzi działania w tym zakresie.

Przekształcenie działalności leczniczej – jak to się odbywa?

W pierwszej kolejności wybiera się dogodną dla siebie opcję działalności prawnej. Według ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej może to być jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka (jawna, partnerska, cywilna, z ograniczoną odpowiedzialnością). W przypadku spółki przygotowuje się jej umowę oraz zgłasza się ją do KRS-u. Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega wpisowi do CEIDG. Podmiot leczniczy otrzymuje numer REGON, który składa się z 14 cyfr. Minister właściwy do spraw zdrowia określił, iż podmioty lecznicze muszą także posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Opinia sanepidu nie jest wymagana do rozpoczęcia działalności w nowej formie.

Dlaczego warto zatrudnić prawnika?

Choć przekształcenie działalności medycznej nie jest bardzo czasochłonne i obciążające, to jednak warto w tym zakresie zdać się na osoby z dużym doświadczeniem. Adwokat lub radca prawny pomoże załatwić wszelkie formalności i będzie pamiętał o ważnych terminach. Obsługę prawną reorganizacji lepiej powierzyć komuś, kto wie, jakich metod użyć, by wszystko przebiegło sprawnie oraz legalnie. Dzięki kancelarii prawnej oszczędza się cenny czas.

Jakie korzyści wynikają z przekształcenia?

Przejście na inną formę prowadzenia działalności przez lekarza daje sporo profitów. Przede wszystkim, umożliwia zatrudnienie kadry na umowy o pracę, umowy – zlecenia czy umowy o dzieło. Podmioty lecznicze korzystają z wielu dodatkowych przywilejów, m.in. mogą to być korzystne dla nich umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub też innymi instytucjami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/